Site Overlay

Expressing opinions in Norwegian

Hei hei! Today’s list will help you to construct statements that are supposed to express assumptions, first impressions, fairly well-established opinions and very strong views. Just remember to use them carefully!

Jeg synes at…

I think that…

Jeg synes denne filmen er bra!

Jeg mener at…

I think that… (stronger variant)

Jeg mener at den politiske situasjonen i landet er uakseptabel.

Etter min mining….

In my opinion…

Etter min mening bør du ikke gjøre det.

Jeg tror at….

It seems to me that….

Jeg tror at jeg tror at på lang sikt vil slike meninger alltid finne en måte å overleve på.

Jeg er enig med….

I agree with …. (Somebody)

Jeg er enig med mine kollegaer når det gjelder lønnsforhandlinger.

Jeg er enig i…

I agree with…. (something)

Det er jeg helt enig i, sykehuset bør ikke legges ned.

Jeg vil understreke at…

I would like to emphasise that...

Jeg vil understreke at jeg har null tillit til denne organisasjonen.

Et viktig argument er at….

An important argument is…

Et viktig argument er at økologisk landbruk fører til at kulturlandskap kan bevares.

For det første…. for det andre….

First of all… Secondly…

For det første er det ikke smart å legge det ut på nettet, og for det andre kan det føre til misforståelser.

På den ene side… på den annen side…

On the one hand… on the other hand

På den ene side er det nyttig for økonomien, på den annen side kan det være skadelig for miljøet.

Det er viktig å legge vekt vekt på….

It is important to draw attention to/emphasise….

Det er viktig å legge vekt på forståelse, kommunikasjon og toleranse.

Hvis we sammenliker…, ser vi at....

If we compare…, we can see that…

Hvis vi sammenlikner de to modellene, ser vi at den andre er tydelig dyrere.

Erfaringen viser at…

Experience has shown that…

Erfaringer viser at dette har betydning for resultatet av behandlingen.

Noen hevder at…, men jeg vil peke på…

Some people say that… but I would like to draw your attention to….

Noen hevder at en fraværsgrense vil gi mindre skulk, men jeg vil peke på at den kan vise seg urettferdig.

En fordel/en ulempe med dette er…

The advantage/ disadvantage of this is…

En fordel med sovepose er at babyen ikke risikerer å få dyna over hodet.

Fra mitt ståsted…

From my point of view…

Fra mitt ståsted dreier seg det hele bare om penger, ikke om verdier.

Slik jeg ser det…

From my point of view...

Slik jeg ser det, er han mer lik oss enn vi liker å tenke på.

Jeg er tilhenger av…

I am a supporter… I am in favour…

Jeg er tilhenger av full likestilling.

Jeg er motstander av…

I am an opponent/an opponent….

Jeg er motstander av kjønnskvotering på arbeidsplasser.

Hvis jeg hadde fått bestemme…

If I could decide….

Hvis jeg hadde fått bestemme, kunne huset lett hatt blitt pyntet til jul i oktober.

Hvis det hadde vært opp til meg...

If it were up to me….

Hvis det hadde vært opp til meg hadde dette vært avgjort for mange år siden.

Det er en overdrivelse å si at…

It is an exaggeration to say that…

Det er en overdrivelse å si at demokratiet er i ferd med å dø.

Jeg støtter påstanden om at…

I share the view that…

Jeg støtter påstanden om at dette ordet er helt integrert i det norske språket.

Leave a Reply