Site Overlay

Key Norwegian phrases for jobseekers

A good command of the Norwegian language opens many more doors for candidates in the competitive Norwegian labour market. It is important not only to present oneself skillfully to a potential employer, but also to provide satisfactory answers to the questions asked and to know useful phrases and terms related to the area in which a given person specializes. We provide a list of the most frequently asked questions during the interview. It will certainly be useful while preparing for a conversation with a potential employer, it will help to leave a positive impression.

work norwegian phrases

Frequently asked questions during the interview

Hva motiverer deg til å yte ditt beste? – What motivates you to strive for the best results?

Hvor ser du deg selv om fem / ti år? – Where do you see yourself in five to ten years?

Hva er dine tre sterke og dine tre svake sider? – What are your three strengths and weaknesses?

Hvordan vil du beskrive deg selv? – How will you characterize yourself?

Hva er den tøffeste utfordringen du har møtt hittil? – What is your greatest challenge?

Hvor godt takler du å få kritikk? – How do you perceive criticism?

Useful phrases for an interview

Jeg liker teamarbeid, men er også flink til å jobbe alene – I like to work in a team as well as on my own.

Jeg jobber godt sammen med gandre mennesker. – I work very well with other people.

Jeg har evnen til kreativ problemløsning. – I am able to solve problems creatively.

Jeg lærer fort og er ikke redd for å ta initiativ – I learn quickly and do not avoid showing initiative.

Jeg har gjort mange forskjellige jobber, slik som – I have done various jobs.

Jeg har evnen til å gjøre mange forskjellige ting – I can do a lot of different jobs.

Jeg har mange års erfaring med…. – I have a lot of experience …

Jeg er alltid klar for nye utfordringer. – I am always ready for new challenges.

Jeg er positiv og engasjert. – I am a passionate and positive person.

Jeg liker å holde fokus på mål og kvalitet. – I like to focus on goals and quality.

Jeg lærer fort og kan… – I learn fast and I can …

Jeg har god kjennskap til… – I know a lot about …

Jeg er organisert og strukturert i arbeidet mitt.- My work is organised and structured.

Jeg er ledig til å jobbe deltid – I can work half a day.

Leave a Reply