Site Overlay

Proverbs and sayings in Norwegian

Do you want to impress with your knowledge of Norwegian? Learn a few proverbs and use them in conversation! And remember that aldri for gammel til å lære – it’s never too late to learn, so go ahead!

Norwegian sayings and proverbs

1. Lur som en rev. – Cunning as a fox.

2. Alt i sin tid. – All in good time.

3. En storm i et glass vann. – A storm in a glass of water.

4. Alle veier fører til Roma. – All roads lead to Rome

5. Det er lettere sagt enn gjort. – Easier said than done.

6. En fugl i hånden er bedre enn ti på taket. – Better a sparrow in the hand than a pigeon on the roof.

7. En ulykke kommer sjelden alene. – Misfortunes walk in pairs. Literal translation: Misery rarely comes by itself.

8. Den som ler sist, ler best. – He laughs, who laughs last.

9. Eplet faller ikke langt fra stammen. – The apple does not fall far from the tree.

10. Aldri for gammel til å lære. – It is never too late to learn.

Norwegian proverbs and sayings

11. Mennesket lever ikke av brød alene. – Man does not live by bread alone.

12. Å kjøpe katta i sekken. – To buy a cat in a bag.

13. Under den gamle hatten skjuler ofte godt hode. – There is often a good head under an old hat.

14. Man høster som man sår. – If you sow, you will harvest it like this.

15. Sulten som en ulv. – Hungry like a wolf.

16. Like som to dråper vann. – Like two drops of water.

17. Å gjemme hodet i sanden. – Bury your head in the sand

18. Øvelse gjør mester. – Practice makes perfect.

19. Sta som et esel. – Stubborn as a donkey.

20. Øye for øye, tann for tann. – An eye for an eye, a tooth for a tooth.

21. Veggene har ører. – Walls have ears.

22. Forbuden frukt taste best. – Forbidden fruit tastes best.

22. Bedre senten enn aldri. – Better late than never.

23. Frisk som en fisk. – Healthy as a fish.

24. Tiden leger alle sår. – Time heals all wounds.

25. Ulv i fåreklær. – Wolf in sheepskin.

Do you happen to know more interesting Norwegian sayings? Type them in the comments!

Leave a Reply